201705.09
0

Què són els contractes de comptes en participació per a la compra d’una farmàcia

En aquest article volem parlar d’una forma amb la qual comprar una farmàcia sense haver de recórrer a un préstec bancari. Consisteix a incorporar al negoci a un soci que posi el capital, invertint en la compra o el manteniment del negoci i percebent per això una part dels beneficis que genera la farmàcia.
Abans de continuar explicant en què consisteix aquesta modalitat que facilita la compra venda de farmàcies sense una entitat financera pel mig, cal aclarir que el propietari i responsable d’aquest negoci, independentment de quina sigui la seva participació, és qui té la titularitat de la farmàcia.

Elements que componen el contracte de comptes de participació

Segons l’article 507 del Codi Civil, aquest contracte està compost per 4 elements:
– El signa un mínim de dues persones.
– Aquestes persones realitzaran almenys una operació mercantil, sinó diverses d’elles.
– L’operació només l’executa una de les persones. I sempre en el seu propi nom.
– Sigui que hi hagi beneficis o pèrdues, es reparteixen segons els percentatges acordat en el contracte.

Posem un exemple:

3 persones amb interès en comprar una farmàcia decideixen que dos dels socis posaran cada un la meitat dels diners, mentre que un tercer que compta amb una llicència, executa la posada en marxa del negoci en nom seu. La participació total de cada un d’ells és del 33,3 per cent. Tot això es reuneix en un contracte de comptes de participació, en el qual si hi ha uns beneficis de 10.000 euros, cada soci ha de percebre 3333, mentre que si és al revés i es produeixen pèrdues, haurà d’aportar el percentatge corresponent.

¿Es pot constituir com a comunitat de béns?

Si estàs pensant en constituir una farmàcia com a comunitat de béns, has de saber que el contracte no permet aquesta fórmula. Només els que tenen participació en el contracte poden formar part de la societat, sense que això suposi convertir-se en persona jurídica, cosa que fa la comunitat de béns.

Llavors, és legal un contracte de comptes de participació per a la compra d’una farmàcia?

És totalment legal, fins i tot una vegada que la farmàcia estigui en marxa i calgui una injecció de capital. Qui aporta capital no està comprant una farmàcia ni entrant a formar part de la gestió d’aquesta, la qual cosa està totalment prohibit.

Com es fa un contracte d’aquest tipus

¿Es pot signar un contracte entre parts? L’ideal és deixar que algú amb experiència s’encarregui d’això, ja que a més de suposar un estalvi en matèria fiscal, és l’única manera que tot s’apliqui de la forma correcta.

Avantatges fiscals d’aquest contracte

L’opció d’un contracte de comptes de participació té un avantatge fiscal interessant, ja que el màxim d’IRPF que es declara és del 23%, enfront d’un 45% que es pot arribar a declarar a la base general. Per tant, aquesta fórmula de finançament és bastant recomanable sempre que es faci de la manera adequada.