201801.24
0

Nous procediments de Bones Pràctiques en Farmàcia Comunitària

Després dels que es van incorporar en l’any 2016, el CGCOF va publicar una llista de procediments a desenvolupar en Farmàcia Comunitària. Es tracta de 4 nous punts, de manera que es dóna continuïtat al document que es va publicar en 2013 per part de l’OMS i que ja incorpora amb aquests 10 nous procediments.

Objectiu d’aquests nous procediments

El principal objectiu de les Bones Pràctiques en Farmàcia Comunitària és que tots els professionals de farmàcia tinguin una guia. Sense importar quin sigui el lloc en què estiguin realitzant la seva tasca. Així es pot garantir la millor assistència i un servei de qualitat.

El codi busca atendre les necessitats d’una societat que està canviant. També col·laborar amb l’administració i garantir que la prestació de serveis de farmàcia és eficient.

Els 4 nous procediments

Els punts que s’incorporen al document són:

Adherència Terapèutica en farmàcia. S’ha detectat que la meitat dels pacients que tenen un tractament crònic no pren els fàrmacs com se li prescriuen. Amb aquest propòsit es treballa en una millora de l’educació sanitària dels malalts i optimitzar els recursos.

Dispensació des de llocs web de fàrmacs sense recepta. Tots aquells medicaments que no requereixin recepta es podran vendre a través de les pàgines web de farmàcies comunitàries. Aquestes es comprometen a fer arribar les comandes en condicions òptimes, d’acord amb la normativa que es trobi vigent. Per a això s’ha creat un registre dels establiments autoritzats. També es podran controlar les quantitats i donar assessorament en línia abans que l’usuari faci la seva comanda.

Fórmules magistrals. Malgrat els avenços en la indústria, de vegades cal que es desenvolupi una fórmula personalitzada. Amb aquest procediment es regula el paper del farmacèutic, únic amb la capacitació necessària per fer-ho. A més de la seva importància a l’hora de vetllar perquè l’accés a aquestes fórmules sigui l’adequat.

Gestió de problemes de subministrament. Comptar amb un proveïment adequat és fonamental per garantir l’assistència. Per tal de que el farmacèutic pugui assegurar-se que la població la rebi, el CGCOF compta amb un centre d’informació. S’hi poden veure quines són les situacions en què hi ha manca de subministrament en temps real, i així oferir una resposta ràpida al problema. Al voltant de 5000 farmàcies formen part del sistema.

Una tasca conjunta

Tot i que ha estat el Consell General el que va notificar la inclusió d’aquests nous procediments, també han intervingut altres. Els Col·legis Oficials de Guadalajara, Huelva, Navarra, Palència i Zamora. La Societat Espanyola de Farmàcia Familiar i comunitària i la Fundació Pharmaceutical Care.

També es pot apuntar a l’OMS i la FIP com a artífexs en part d’aquest llistat, en haver establert les bases les directrius han servit per desenvolupar aquest codi. Des Afinpa seguirem informant de totes les novetats que giren al voltant del món de la farmàcia, com la prestació de serveis i allò que afecti d’una manera o altre al model de negoci.