201702.01
0

Despeses que pots deduir en l’oficina de farmàcia

Tal com ocorre any rere any, el mes de maig arriba el moment de fer la Declaració de la Renda. Particulars i autònoms hem de començar a tirar comptes, i per descomptat les oficines de farmàcia no són una excepció. Fem un cop d’ull a les despeses que es poden deduir en l’últim trimestre per tancar l’exercici i acabar l’any de la manera més beneficiosa per a aquest negoci.

Càlcul del rendiment d’una farmàcia

El primer que cal fer és calcular el benefici generat per la farmàcia. Per a això existeixen diversos mètodes: l’estimació directa normal (per a farmàcies amb una xifra de negoci superior a 600.000 € l’any anterior), subjecta a l’Impost de Societats, i l’estimació directa simplificada (para menys de 600.000 €), que no requereix tenir un registre de comptabilitat.

Les despeses es calculen conforme a la Llei de l’Impost de Societats, qui determina què pot deduir-se i què no. Bàsicament, les despeses deduïbles han de ser necessaris i vinculats a l’activitat de la farmàcia i poder justificar-se mitjançant factura i anotació en el llibre de comptabilitat, si ho hi hagués.

Desglossament de despeses deduïbles

Aquest és un petit desglossament de les despeses que com a oficina de farmàcia es poden deduir a la declaració:
– Despeses de tipus general (reposició d’existències, nòmines i assegurances socials, subministrament d’aigua i energia, hipoteques o préstecs i altres despeses vàries).
– Patrimoni de la farmàcia. Tot allò que s’utilitzi únicament per treballar en el negoci, com a equips informàtics, magatzems, vehicles, etc. En cas que s’usin de forma particular i empresarial, el millor és consultar el percentatge que es pot deduir i en quins casos.

Què pot incloure’s com a despeses vàries?

En Afinpa ens pregunten sovint què pot entrar a l’apartat de despeses vàries, ja que el terme és molt ambigu. La veritat és que hi ha una sèrie de despeses que, depenent de cada cas, poden ser o no deduïbles. Aquests són alguns d’ells:

– Si el banc obliga a contractar un segur d’amortització de crèdit, pot deduir-se com a despesa de l’oficina de farmàcia.
– Els desplaçaments poden ser deduïts sempre que tinguin relació amb l’activitat i es necessitin per al negoci. Sempre cal guardar factures de tot.
– El cotxe solament pot aparèixer com una despesa quan es fa un renting i solament s’utilitza per al treball. Amb això és important ser cauteloso, ja que l’administració és bastant reticent a incloure-ho, per la dificultat de demostrar que solament s’usa per a l’activitat.
– Els regals d’empresa solament poden estar en la llista quan es pugui demostrar que són per fer propaganda.
– Pèrdues per caducitat, robatori o altres supòsits.

Aquests són solament alguns de les despeses vàries que es poden deduir a la declaració de l’oficina de farmàcia. El millor és deixar en mans de professionals la presentació d’aquests documents perquè els resultats siguin els més beneficiosos per al negoci.