201707.21
0

Què és el factor multiplicador en el càlcul de preu d’una farmàcia

Quan es pensa en la possibilitat de comprar o vendre una farmàcia, salten dubtes sobre quin preu posar-li o quin és el màxim a pagar. En cada un dels casos, a qui ven li pot semblar un preu molt baix, mentre que el comprador pot pensar que està per sobre del que acceptable. En aquest cas ens centrarem en un mètode de càlcul. Vegem què és el factor multiplicador en el càlcul de preu d’una farmàcia.

Com aclarir la qüestió del preu de la farmàcia

Quant costa una farmàcia? La veritat és que no hi ha una tarifa marcada. Fins i tot dues farmàcies de la mateixa mida, en una zona similar i fins amb una facturació anterior semblant poden tenir preus diferents. La raó estan en el factor multiplicador, conegut també com a quocient de vendes. En realitat és una fórmula que s’aplica a la facturació anual de la farmàcia.

Tenint en compte això, i sabent que l’índex es mou entre el 1,25 i el 2, podem veure que una farmàcia que factura 300 mil euros a l’any, pot tenir un preu que oscil·la entre 375 i 600 mil euros.

De totes maneres, l’índex pot tenir variacions, de manera que tampoc és un càlcul molt exacte. Tot i que és una bona forma de començar a calcular el preu mínim de venda i màxim de compra.

Tot això és en teoria

En realitat, hi ha altres elements que condicionen el preu d’una farmàcia. Com el normal és haver de demanar un crèdit per a la compra, són els bancs els que tenen fins a cert grau l’autoritat de determinar quin preu pot assolir.

Abans, un farmacèutic tenia uns marges estipulats per llei en la venda de medicaments. Això facilitava molt el càlcul sobre quin benefici tindria la farmàcia i quant podia costar. Avui aquests marges no són els mateixos, i es deu a un element essencial.

Les farmàcies avui venen medicaments i altres productes. Això fa que els marges no siguin els mateixos en tot i per tant un negoci que factura més en uns o altres tenen uns marges ben diferents.

Per això, es necessita una altra fórmula més complexa que el factor multiplicador.

Altres factors embolicats en l’assumpte

A l’hora de determinar el preu cal mirar si el local és en propietat o lloguer, quina és la projecció de creixement de la zona en la qual està ubicada i el nombre de clients fixos amb què compta. També influeixen coses com el nombre d’empleats, els proveïdors i quins plans hi ha de cara al futur pel que fa a nous habitatges i equipament.

Amb tot això damunt de la taula, tornem a fer la pregunta ¿quant val una farmàcia? Fins a cert grau, dependrà de com es negociï per ambdues parts.

El que ha de prevaler per sobre de tot és la transparència en l’operació, de tal manera que la part venedora i la que compra acabin amb la sensació que han tancat un acord beneficiós per a tots dos. Per això és molt important comptar amb un intermediari competent i fiable.