201612.02
0

Les farmàcies de Catalunya detecten 830 casos de mal ús de medicaments en 2016

Un experiment dut a terme per les farmàcies catalanes està servint per conèixer l’ús que es fa dels medicaments. I encara que es tracta d’una prova pilot, els resultats indiquen que en el que va d’any s’han utilitzat de forma inadequada o abusiva els medicaments en 830 ocasions, una xifra realment significativa.
Tenint en compte que aquest servei solament s’ha ofert en 22 farmàcies, ja que està en una fase molt recent, que s’hagin localitzat tants casos resulta una miqueta alarmant. Encara que també és un senyal que el sistema farmacèutic vés-la pels interessos de la població de forma molt satisfactòria. Per exemple, les farmàcies de barri detecten pacients de risc de diabetis i altres problemes, podent donar consells de qualitat.

Conèixer els efectes dels medicaments

L’objectiu principal d’aquesta prova és saber què efecte tenen en la població els nous medicaments que apareixen al mercat, així com identificar aquells efectes secundaris i els abusos que poden generar perill, segons Jordi de Dalmases, president del consell de Col·legis Famacéuticos de Catalunya. Així es pot advertir als ciutadans i professionals responsables de cura de la salut d’aquests perills, potenciar la prevenció i fomentar el bon ús dels tractaments.
Això, unit a un sistema de dosatge dels medicaments que sigui adequat, són eines vitals per tractar als pacients. En aquests moments també s’està realitzant una altra prova pilot, que el seu objectiu és que les farmàcies controlin el tractament de pacients crònics i conèixer els problemes derivats d’un tractament perllongat. En ella participen més de 60 farmàcies i equips d’atenció primària, seguint a gairebé 400 pacients.
Els resultats van indicar que més d’una tercera part d’ells no complien amb el tractament, bé per una mala administració o per problemes d’algun tipus.

Les farmàcies catalanes, molt implicades

Des de fa anys es treballa en diferents proves de cara a millorar la prevenció en diversos camps. Malalties com el càncer de còlon o el VIH s’han detectat gràcies a aquests projectes, ajudant als qui les sofreixen no solament a ser conscients del seu problema i sotmetre’s a un tractament primerenc, sinó també a eliminar les sospites de molts altres.
Encara que la major part de les oficines de farmàcia que col·laboren en aquests tests estan en zones metropolitanes, la veritat és que les hi ha repartides per tot el territori. Algunes d’elles estan dins d’un sol experiment, mentre que unes altres participen en varis d’ells.
El compromís de tots els professionals és un dels factors millor valorats per de Dalmases, que en una recent jornada estratègica de cara als dos propers anys va destacar la importància que això té.
Totes les proves que s’estan duent a terme entren en el pla d’objectius de salut que Catalunya està implantant per atendre les necessitats de la població i potenciar no solament els beneficis dels tractaments, sinó el bon ús d’aquests perquè segueixin sent eficaços el major temps possible.