201612.16
0

Les farmàcies de Tarragona divulguen la prova del test VIH/Sida

La penúltima setmana de novembre, previ a la celebració del Dia Mundial de la Sida, un total de 20 farmàcies acreditades es van dedicar a fer una prova ràpida de detecció del VIH a Tarragona. A més, es va oferir contingut informatiu per conscienciar a la població de l’important que és sotmetre’s a una d’aquestes proves. Entre un altre material es va incloure un fullet amb informació referent a la Sida, un explicant com és la prova ràpida del VIH/Sida i un directori de farmàcies que ofereixen aquesta prova a la província.

La importància d’una prova per prevenir

La Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència de Salut Pública, i el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona van recolzar i van col·laborar amb les farmàcies. La fi era mostrar l’important que és prevenir una infecció per VIH i detectar el virus al més aviat possible. Les farmàcies, per la seva proximitat amb la població i el confiança de la qual gaudeixen, són el lloc ideal per sotmetre’s a aquestes proves.

Proves pilot que han portat a ampliar la xarxa

La iniciativa va començar en el 2012, amb un pilot en farmàcies de Taragona i Reus. Els resultats van ser tan positius que a poc a poc s’han anat afegint més oficines de farmàcia al projecte. Des de 2015 són 20 les que presten aquest servei a la regió, després del conveni signat pel CatSalut i diversos organismes.
cal destacar que els farmacèutics sempre han mostrat la seva disposició i un gran compromís de cara a la detecció del virus i el tractament dels pacients crònics. El total de proves que s’han realitzat des de 2012 supera el miler, de les quals un petit percentatge ha donat positiu en VIH.

Una prova senzilla i barata

El preu de la prova és de sol 10 €, ja que està cofinançat pel Servei de Salut de Catalunya. Consisteix en una anàlisi de sang que localitza anticossos i antígens. Els qui tenen el virus poden prendre mesures per evitar la propagació i sotmetre’s a un tractament al centre que correspongui, augmentant de forma exponencial els efectes en poder fer-ho en una fase primerenca.
A més del test VIH/Sida, s’acompanya d’informació rellevant sobre com es transmet el virus, mesures per evitar-ho i els efectes que té la infecció. També es dóna suport emocional moments abans de fer la prova i després d’ella, especialment mentre s’està esperant al fet que arribin els resultats, que triguen uns 30 minuts.
Des de 1981, Catalunya ha detectat més de 15 mil casos positius d’aquest malaltia. I els càlculs són que pugues haver-hi fins a 30 mil persones infectades, la qual cosa indica que la meitat dels qui tenen VIH ho desconeixen i poden ser focus d’infecció sense saber-ho. Localitzar a aquestes persones i tractar-les al més aviat possible ajuda no solament als qui estan malalts a millorar la seva qualitat de vida i tenir opcions de recuperació, sinó també a frenar l’avanç de la malaltia.
La prova és confidencial i es mantenen l’anonimat, per la qual cosa es recomana als qui volen assegurar-se de si estan o no infectats per VIH al fet que s’acostin a alguna de les farmàcies acreditades.