201604.17
0

Nous fàrmacs per a l’hepatitis C a mitjans de 2016

El Ministeri de Sanitat, a través del sotsdirector de Farmàcia i Productes Sanitaris Carlos Lens, ha anunciat que cap a la meitat d’aquest any 2016 s’aprovarà una nova generació de fàrmacs orientats a tractar l’hepatitis C, encara que haurà de ser el nou govern el que decideixi el mètode de finançament i com es combinarà amb el Sistema Nacional de Salut perquè sigui sostenible. La generació anterior de fàrmacs , aprovats l’any passat i que se seguiran utilitzant , ha permès tractar a més de quaranta mil pacients des del seu llançament.

Medicaments innovadors per la Hepatitis C

Encara que l’EMA encara no ha aprovat aquests nous fàrmacs , una vegada que a Espanya es doni el vistiplau començarà un procés perquè siguin accessibles a tots els pacients sense posar en risc la sostenibilitat del sistema de salut actual. Amb els fàrmacs que s’empren avui dia es van signar acords amb les empreses farmacèutiques per tal d’abaratir els costos. Encara asís la despesa dels hospitals públics a augmentat un 25% l’últim any.

Per tant , tot està a l’espera que es Envista al president del nou govern perquè es prenguin decisions respecte al finançament dels medicaments i altres elements pertanyents al sistema públic. De retardar la formació del nou executiu , caldrà buscar vies per emprendre els canvis que s’han de fer immediatament, com un decret de preus o l’aprovació d’aquests nous medicaments.

Innovació en fàrmacs contra la Hepatitis C

Espanya s’ha esforçat molt durant l’últim any perquè aquestes noves formes de combatre problemes com l’hepatitis s’incorporin al sistema amb finançament públic. A més, la resposta dels tractaments ha estat molt satisfactòria. El cost dels tractaments resulta una mica elevat per pacient, encara que en altres països del nostre entorn s’està pagant un preu molt més gran, la qual cosa suposa que Espanya estigui al capdavant en la matèria, encara que amb l’hepatitis C sembla que s’han aconseguit resultats excepcionals, ja que la innovació pel que fa a fàrmacs gairebé mai ofereix uns resultats tan positius d’una generació a una altra. L’habitual és que els avenços siguin més lents, igual que la incorporació d’aquestes innovacions. A més, algunes vegades es repeteixen massa els processos de desenvolupament, de manera que Lens aposta per premiar i donar prioritat a les innovacions que realment contribueixin a l’avenç real de la investigació, seleccionant només allò que realment cal. Per això també es necessita una reforma profunda del sistema que aposti per la rellevància a l’hora de donar suport a la investigació.

Els nous fàrmacs , una vegada que siguin aprovats i posats a disposició dels pacients d’ una manera o altra , contribuiran a tractar un problema de salut que cada any acaba amb la vida de mig milió de persones arreu del món, i que té centenars de milions de malalts que requereixen de tractaments eficaços que controlin l’avanç contra la malaltia, a l’espera que la innovació arribi al punt d’aconseguir una vacuna efectiva contra el virus.

Més informació sobre les propostes per aconseguir un sistema sanitari sostenible en aquest article.