201804.24
0

Com finançar una primera farmàcia

El procés de compra d’una farmàcia passa per diverses fases. Primer és fonamental veure quines són les opcions disponibles a la zona en a què volem fer-ho. També cal calcular els fons amb què comptem i estudiar les possibilitats per aconseguir-los. A més de negociar fins a aconseguir un preu que ambdues parts considerin just. Vegem com finançar una primera farmàcia com a exemple per planificar el pas final.

Estudiar la inversió

Per al finançament de farmàcies primer s’estudia la viabilitat de l’operació. El primer és conèixer la rendibilitat que té el negoci en aquest moment, a més de tractar amb els proveïdors uns terminis de pagament que es puguin assumir i afegir les despeses fixes que té la farmàcia.

Sobretot quan es tracta d’una primera farmàcia és fonamental centrar-se en les condicions de pagament als proveïdors i la reducció de despeses. Tot i tenir capital propi, no és bo gastar-ho en poc temps. L’ideal és que es pugui ajornar el pagament dels productes a 90 dies.

Alguns costos fixos que ha assumit el farmacèutic sortint es poden eliminar. Altres no, de manera que aquests han de posar-se en el full de càlcul com a despeses derivades del negoci.

Marge de beneficis i increments futurs

Aquest és un tema força complex, ja que hi ha múltiples factors que s’escapen del nostre control. Els marges depenen del tipus de productes que es venen, mentre que un augment de les vendes actuals no assegura que la tendència continuï. A més. Cal afegir als comptes les despeses que aniran augmentant amb el pas del temps, com l’increment dels salaris dels empleats.

El normal és calcular el total a mitjà termini per saber el preu real de la farmàcia. Una vegada que es tenen aquests comptes, arriba el moment de sol·licitar el finançament.

Vies de finançament

Arriba el moment de trobar el capital necessari per fer la compra. El normal és pensar en un banc perquè concedeixi un préstec, encara que és possible que no n’hi hagi prou només amb els comptes que s’han fet. Probablement se sol·licitin determinades garanties com una propietat o algun actiu que serveixi com a aval. A més, es demanarà que el comprador compti amb fons propis, en un percentatge variable segons el tipus de banc. Si no es compta amb capital o no hi ha actius amb què garantir el pagament, l’operació serà força complicada.

Hi ha altres vies per comprar una farmàcia. Per exemple, en un article anterior vam analitzar la manera de finançar una farmàcia amb un préstec participatiu, que té unes condicions diferents als crèdits bancaris o les hipoteques. Algunes són més interessants que les dels bancs, encara que sempre és important informar-se bé de tot per saber com actuar en cada cas.

En resum

El finançament d’una farmàcia és un pas clau perquè l’operació sigui viable. És qüestió de fer els càlculs necessaris i saber quants diners es necessita a curt i mig termini. Tampoc està de més tenir una mica de sort, encara que això no és una cosa que es pugui calcular.