201804.18
0

Com es valora el fons de comerç a la farmàcia

Comprar una farmàcia és una inversió important, que no s’amortitza a curt termini. Cal pensar més enllà i prendre-ho com un projecte empresarial que portarà temps, i que dependrà de factors com el volum de clients, personal i altres. En aquest cas volem veure com es valora el fons de comerç d’una farmàcia per saber quin potencial té.

Què és aquest fons

El fons de comerç aquesta dins dels béns intangibles. És a dir, aquells que no es poden quantificar d’una manera concreta. Tot i això, influeix en gran mesura a l’hora de trobar el finançament de la farmàcia perquè aquests es tenen en compte de cara a estudiar la viabilitat d’un projecte.

Aquest bé només s’aplica a les farmàcies que es compren quan estan en funcionament. Si estàs pensant a obrir una nova oficina, aquest no pot repercutir en el balanç.

Com es valora el fons de comerç a la farmàcia

Per calcular el valor d’aquest fons cal prendre per una banda el total que s’ha pagat per la compra de la farmàcia. En una altra es posa el resultat de restar als actius individuals el passiu. Pot sembla una mica complex, per la qual cosa tractarem de simplificar-lo.

Quan una farmàcia està funcionant, genera uns ingressos. També hi ha despeses, i en el moment de comprar-la s’està produint aquesta entrada i sortida de capital. També estan elements com les existències o els salaris del personal. Tot això se suma i resta per donar com a resultat una quantitat. Aquesta es resta del preu total de la farmàcia i s’obté com a resultat el fons de comerç.

Veure aquí l’article ¿qui pot comprar una farmàcia? per veure altres assumptes relacionats amb l’adquisició.

Amortització del fons de comerç

Com hem dit al principi, una farmàcia no s’amortitza ràpidament, sinó a través dels diferents exercicis. A nivell fiscal es pot deduir el cost de la compra del fons de comerç, amb un límit establert per llei. Així és com es pot calcular la quantitat de temps que trigarem a amortitzar la inversió.

En qualsevol cas, fer els càlculs correctes és més que necessari, ja que el fons de comerç de garantir la quantitat que es presti per a l’adquisició d’una farmàcia. Per això és tan important comptar amb professionals que puguin avaluar la viabilitat del projecte i trobar les millors vies per a la negociació tant amb el venedor com amb l’entitat que pot concedir el préstec que segurament caldrà.

També és important tenir ben organitzades els comptes de cara a portar el negoci al llarg del temps, sobretot perquè les retallades han afectat de forma negativa a moltes farmàcies. Tenir un pla de contingències, així com una bona planificació tributària permetrà reduir l’impacte en cas que continuïn.

En Afinpa t’ajudem a gestionar de la millor manera possible la compra i venda de la teva farmàcia. Compta amb el nostre equip per al que et calgui i contacta con nosaltres si et sorgeix algun dubte.