201707.07
0

Com han de ser els locals que alberguen una farmàcia

Hi ha una sèrie de factors que ens poden ajudar a veure si el nostre projecte d’obrir una farmàcia és viable o no. Detalls com triar una bona ubicació o quins requisits s’han de complir perquè ens donin els permisos ja els hem tractat amb anterioritat. Ara li toca el torn a un aspecte que no només és important, sinó que té una regulació específica. Com han de ser els locals que alberguen una farmàcia? Vegem.

Grandària i situació

El local en què es vol muntar la farmàcia ha de ser com a mínim de 50 metres quadrats. Us cal tenir un accés des del carrer que permeti a qualsevol client entrar de forma directa. A més, l’entrada de donar a la via pública de manera permanent, de manera que no es pot triar un local en zones d’ús restringit, com urbanitzacions tancades o centres comercials a menys que disposi d’una altra entrada directa al carrer.

Distribució de la farmàcia

El local ha d’estar dividit en quatre zones ben diferenciades. Algunes d’elles seran d’ús limitat als professionals, mentre que altres lògicament són d’accés lliure per als clients.

A l’entrar s’accedirà a la zona de dispensació, normalment dividida en el lloc que ocupen els clients i el que té el farmacèutic que dispensa els productes. Un taulell farà de barrera divisòria.

Després del farmacèutic haurà una zona on sigui s’emmagatzemaran els medicaments en les condicions necessàries perquè es conservin en perfecte estat.

La zona de consulta pot estar en un espai annex al local o delimitar d’alguna manera. En aquesta el farmacèutic podrà atendre casos específics, donar consells o respondre preguntes relacionades amb la seva funció com a dispensador i prescriptor de solucions.
Normalment en una zona que estigui fora de la vista, es posa el lloc en què es preparessin fórmules magistrals i es reenvasan alguns productes.

Condicions del local

A més de seguir aquestes pautes sobre com obrir una farmàcia, el local haurà de complir amb una sèrie de requisits d’higiene, il·luminació i temperatura. Les superfícies han de ser fàcils de netejar i tot ha d’estar ben ventilat.

Per als medicaments que causen addicció es necessita un espai tancat amb clau, amb el qfin que ningú pugui accedir-hi amb facilitat.
També cal comptar amb sistemes de prevenció d’incendis.

Senyalització

El local ha d’estar ben senyalitzat. Les vies d’evacuació han d’identificar-se adequadament, així com les diferents zones que componen el negoci. A més, a l’exterior hi ha d’haver almenys un rètol de farmàcia, un horari i el nom del llicenciat responsable.

Documentació per a la consulta

Al local hi ha d’haver per a disposició de qui ho necessiti, un Reglament de farmàcia i un altre de cosmètics, text sobre urgències de toxicologia i monografies de medicaments.

Tant si vols una nova com si estàs pensant en comprar farmàcia a Barcelona, ​​tots aquests detalls que afecten el local s’han d’atendre amb molta cura, ja que en cas contrari no es podrà obrir.