201608.11
0

El mercat en farmàcia creix un 6% en unitats i un 9% en valors

L’Informe Mensual del Mercat de Farmàcia a Espanya, presentat per IMS Health, va llançar al juny unes dades de creixement molt significatius. Les xifres ascendeixen a un 6% d’augment pel que fa a les unitats, un 8,9% en valors i més d’un 9% en l’autocura de la salut, el conegut Consumer Health. Aquest creixement també s’ha notat en el mercat reemborsat, encara que en menor volum que en les vendes privades. Sens dubte una notícia esperançadora que ens retorna a la senda positiva del sector com parlem de Novaltia i el seu creixement fa uns mesos, on també s’esmentava la necessitat de mantenir units a tots els components del mercat de farmàcia i enfortir el projecte per afrontar els canvis que es poden produir.

Augment dels genèrics

La taxa de penetració dels medicaments genèrics ha crescut en termes interanuals en gairebé totes les comunitats autònomes. Tan sols a Astúries, Múrcia i País Basc s’experimenta un creixement negatiu. Els valors acumulats en total són el 20%, mentre que les unitats de genèrics durant el mateix període suposa ja el 40%, xifra que sembla estabilitzar-se en aquesta quota de mercat. És evident que aquests medicaments s’han convertit en una alternativa més que interessant, no només per als que se’ls recepta, sinó també per als usuaris de farmàcia que adquireixen fàrmacs que no la necessiten, conscients que el principi actiu i no el nom és el que funciona realment.

El mercat de prescripció per comunitats autònomes mostra unes dades interanuals positius en totes elles. Astúries i balears són les que menys han crescut, mentre que Múrcia i Cantàbria encapçalen el creixement amb més d’un 4%.

Productes estacionals

L’informe reflecteix una clara tendència a l’alça dels productes estacionals, ja que els protectors solars van aconseguir un creixement en valors proper al 22% durant el mes de juny. Això és del tot esperat, ja que l’estiu porta a la gent a les platges i piscines, on l’exposició al sol i l’ús de protectors i productes afins és una saludable costum. L’acumulat en el mercat fins a aquesta data és del 5,5%.

A l’altre extrem es troben els productes per a la cura dels peus i les cames, El mes de juny es van vendre un 13,7% menys de valors, davant l’acumulat MAT 06/16 que és del -6,9% en el període.

Sigui com sigui, les xifres de l’últim informe són bones notícies per al sector, que espera que la tendència alcista no només no s’aturi, sinó que continuï en creixement de ser possible, tant en el mercat reemborsat com en el privat, on no es pot dir que les vendes s’hagin disparat, però creixen a bon ritme.

Aquesta crisi, que ja s’allarga massa en el temps i que afecta tots els segments de la societat, encara no ha acabat. Però informes com aquest almenys donen un respir al nostre sector i deixen veure una tènue llum al final del túnel.

Font de la notícia: www.infosalus.com