201601.18
0

Com et queda la nòmina amb els canvis de l’IRPF al 2016?

18 de gener de 2016 – Amb l’entrada del nou ajust, la rebaixa de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF), es disminueixen les retencions i s’incrementa el valor net a percebre a la nòmina. Per la qual cosa aquest any tindrem salari nou, en aquest article tractarem de presentar-te de manera fàcil com et queda la nòmina amb els canvis de l’IRPF al 2016.

Estimació per part del grup de tècnics d’Hisenda

Fins un 3% és la xifra de rebaixa relativa, per tant la majoria de contribuents notaran un augment dels seus ingressos mensuals. Aquestes son les estimacions d’Hisenda:

  • 78.11€ és la mitjana anual d’augment de nòmina, en els casos de 14 pagues.
  • 5.57€ és la mitjana mensual

El treballador mitjà, l’any passat es beneficià d’un augment salarial de 0,5% y 0,7%, resultant en un sou mensual de 1.550€. Ara, per a portar a terme l’adequació de la nova disminució de la tarifa IRPF, a aquest increment se li ha de sumar el relatiu a la menor retenció de la nòmina.

Si vols calcular la retenció pots fer-ho amb l’eina que Hisenda ha posat a la teva disposició:

Fes clic aquí

Llavors, quant cobraràs de més?

Compararem a continuació la nòmina a percebre aquest mes amb la de desembre.

A continuació taula comparativa:

1

TIPUS MES ALT

Per altra banda, aquesta franja salarial constituïda per cinc i sis milions de declarants, és més elevada que la de 2011.

  • A partir de 20.200€ tributa al 30% en lloc del 28%
  • A partir de 12.450€ paga al 19% envers el 24% anterior.

El Registre d’Economistes Assessors Fiscals (REAF) va portar a terme un càlcul de com queden les retencions per trams de renda, reflectint que els estalvis son més grans contra mes elevada sigui la renda.

  • A la franja dels 25.000€ bruts, l’ingrés addicional al mes és de 5,01€ o 70,21€ l’any si ets solter sense fills.
  • Si es té parella, només treballa un dels dos i es tenen dos fills, un d’ells menor de tres anys, l’ingrés addicional serà de 4,25€ mensuals o 59,50€ anuals.

Posant fi, a la major part dels casos l’estalvi o l’import líquid per a la persona contribuent es més gran si es soltera i sense fills tot i que si ho mirem des d’una perspectiva global, l’augment és realment insignificant, o això és el que deduïm a Afinpa, empresa especialitzada en la compravenda i traspassos de farmàcies.

Quina és la teva opinió al respecte?