201709.15
0

Nova llei d’autònoms per a farmacèutics

Després de passar pel Congrés i ser aprovada, la nova llei d’autònoms comença a funcionar i incorpora una sèrie de beneficis i elements nous que els treballadors per compte propi han de tenir en compte. Com és evident, aquesta nova llei d’autònoms per a farmacèutics interessa molt, tenint en compte que la majoria dels titulars de farmàcia estan en aquest règim. Vegem alguns dels punts més importants.

Millores per a les professionals

Les treballadores autònomes que desenvolupin la seva tasca en una farmàcia, professió que té l’índex més alt de col·legiats del gènere femení segons el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics, gaudiran de beneficis quan siguin mares. Els descansos per maternitat, adopció o en situacions en què hi hagi risc durant un embaràs o la lactància, tindrà una bonificació de la quota d’autònoms del 100%, sempre que el període duri més d’un mes.

També es podrà aconseguir aquesta exempció durant un any per tenir cura de menors o persones dependents. A més, quan després de la baixa maternal es reincorporen a la feina s’aplicarà una tarifa plana de la quota, igual a la que s’aplica quan es comença com a nou autònom.

Tarifa plana de 50 euros durant un any

Una de les novetats més importants, sobretot per als que comencin ara com a professionals, és l’ampliació de la tarifa plana d’autònoms de 6 mesos a un any. A més, aquesta tarifa es pot tornar a gaudir en el cas d’haver causat baixa com a treballador per compte propi passat dos anys, i no cinc com fins ara.

Pel que fa a la base de cotització, amb la nova llei d’autònoms es pot canviar 4 vegades l’any segons siguin els interessos particulars i el nivell d’ingressos.

Un altre interessant benefici és que es reconeix com a accident laboral qualsevol ocorregut en el viatge d’anada o tornada de la feina.

Noves deduccions

Un dels apartats que també és interessant, com la prestació per maternitat, és la de les deduccions per dietes i manutenció. Sempre que es demostri el càrrec pagant per algun mitjà telemàtic, es podran deduir fins a un màxim de 26, 67 € al dia, més si la despesa és a l’estranger.

En el cas d’autònoms societaris, les pujades salarials no es vincularan al SMI com fins ara. En el seu lloc, es negociaran cada any amb les organitzacions d’autònoms i es fixaran en els pressupostos generals de l’Estat.
També hi ha un important descompte en els recàrrecs per retards en el pagament dels deutes, escalable durant el primer trimestre.

Farmacèutics jubilats

Aquelles farmàcies en què el titular es jubili, però vulgui seguir treballant i tingui treballadors en plantilla, podrà cobrar tota la pensió al costat del seu salari. No caldrà sentir-se obligats a tancar.

Durant el mes de setembre s’espera que la majoria d’aquestes mesures es comencin a aplicar. Només aquelles que tinguin relació amb les bases de cotització, altes i baixes a la Seguretat Social entraran en vigor al gener de 2018.