201610.19
0

A l’any 2015 es va obrir de mitjana una farmàcia al dia

Les farmàcies a Espanya han servit com a eina per analitzar les retallades en sanitat a causa de la crisi. A causa que les xifres es publiquen cada mes, la despesa en fàrmacs de prescripció sempre ha estat objecte d’anàlisi per part de l’Administració per retallar despeses. Per això, el president del Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics, Jesús Aguilar, assegura que el sector farmacèutic no té cap problema amb l’Administració, que cobreix les despeses en medicaments dels ciutadans. Amb el FLA les comunitats autònomes tenen controlades seus comptes a mesura que creix la distribució farmacèutica.

Més de la meitat de les retallades en sanitat van ser en farmàcia

Els efectes de la crisi s’han notat en tot el sector, tot i que és significatiu el fet que si bé les farmàcies suposen entre un 14 i un 15% de la despesa en sanitat, les retallades en aquestes han estat del 56%. Segons Aguilar, l’única mesura que s’ha pres és la d’actualitzar els valors de referència per abaratir els preus dels medicaments.

Les comunitats no tenen deutes i es nota a les farmàcies

El mercat de farmàcia creix avui a un ritme que fa uns anys ni tan sols es considerava possible. De fet, els deutes que les comunitats tenien amb les farmàcies van provocar que alguns haguessin de demanar préstecs per afrontar les despeses de reposar les prestatgeries de medicaments. Algunes farmàcies es van veure obligades a tancar o vendre el negoci. Tot i que en línies generals el sector va resistir aquests problemes.

Les coses han canviat, afortunadament. Tots els deutes estan liquidats i el 2015 el creixement s’ha notat en que la mitjana de noves obertures va ser d’una farmàcia diària, mantenint així l’accés dels ciutadans a un establiment. Aguilar assegura que les farmàcies no s’obren on volen, sinó on es necessiten de veritat.

Dispensar productes homeopàtics, l’última polèmica

Els que s’han mostrat interessats en comprar farmàcia a Barcelona i altres llocs estan familiaritzats amb una de les polèmiques més recents. La de dispensar productes d’homeopatia a les oficines de farmàcia, cosa a la qual s’oposa una gran quantitat de professionals. De fet hi ha un moviment en contra que advoca per negar-se a dispensar-los. Acusen alguns professionals de valer-se d’una tendència per augmentar els seus ingressos amb productes que no tenen cap benefici. No obstant això, mentre es tracti de productes legals ningú pot negar-se a dispensar-los.

Polèmiques al marge, l’objectiu que busca el sector farmacèutic és assistir més i millor als ciutadans. Objectiu que ja comença a generar resultats, com l’ús de recepta electrònica. Aquesta mesura estalvia temps als metges, que poden emprar en atendre més pacients.

Els que es plantegen vendre farmàcies avui saben que la tasca assistencial forma part del sector actual. Avui, per exemple, es realitzen proves de detecció del VIH, col·laboren en la desintoxicació d’addictes a substàncies prohibides i fins es prenen mostres per detectar càncer de còlon, com és el cas de les farmàcies catalanes. Cada dia és més evident que juguen un paper fonamental en l’ús dels recursos sanitaris.