201703.07
0

La prestació per maternitat en farmàcies i l’IRPF

El Consell General de Col·legis Farmacèutics ofereix tots els anys dades que mostren que, després d’infermers i psicòlegs, els farmacèutics són la professió relacionada amb la sanitat que compta amb major nombre de dones col·legiades. De fet, més del 70% del total de llicenciades de farmàcia en actiu són del gènere femení, més de 25000 amb menys de 44 anys. Tenint en compte que recentment s’ha dictat sentència i Hisenda haurà de tornar les quantitats retingudes per IRPF als que hagin percebut una prestació per maternitat, el col·lectiu de farmacèutiques segur que està interessat en saber més sobre aquest tema.

Què prestació per maternitat percep una empleada de farmàcia?

Com hem esmentat, les estadístiques de col·legiats de farmàcies indiquen que hi ha milers de farmacèutiques amb una edat inferior a 44 anys. Aquestes dades inclouen a totes les empleades, que majoritàriament realitzen la seva tasca en oficines de farmàcia.
La prestació per maternitat és el sou que percep una treballadora quan està de permís per maternitat. En realitat no és un salari, ja que és la Seguretat Social la que s’encarrega de pagar aquestes quantitats.
Les diferències entre empleades i treballadores per compte propi són bastant grans, encara que en tots els casos es reté a compte de l’IRPF un percentatge del salari, que varia en funció de determinats factors. De manera que no es pot indicar una quantitat concreta. En el cas de la prestació per maternitat, la Seguretat Social no reté aquesta quantitat, encara que de cara a la Declaració de la Renda de l’any següent, es té en compte com un ingrés addicional. En el cas que la sentència del tribunal fos vinculant, aquesta prestació no hauria de declarar-se.

Puc reclamar l’IRPF de la meva prestació per maternitat? Com?

En vista que es tracta d’una sentència i no és vinculant, no s’inclou al BOE com a part d’un dret consolidat. Encara que això no vol dir que no es pugui començar a reclamar la seva devolució, ja que estableix un precedent.
El primer que has de saber és que l’IRPF cal pagar-ho primer, i reclamar-després. No pots bloquejar el pagament al·legant que vols presentar una reclamació. Un cop dit això, podràs fer-ho si has rebut prestació per maternitat en els 4 últims anys.
Abans d’acudir als tribunals, has de presentar una rectificació d’autoliquidació de l’IRPF a Hisenda. Aquesta ha de donar resposta en un termini màxim de 6 mesos, i la resposta serà segurament desestimar la sol·licitud. Després de la resposta hi ha un termini d’entre 10 i 15 dies per recórrer, la qual cosa possiblement seguirà tenint la mateixa resposta. Abans d’un mes has d’anar al Tribunal Econòmic Administratiu. La resposta també pot ser negativa. És en aquest moment en el qual comença la demanda com a tal.
Presenta un recurs contenciós administratiu en un termini màxim de 2 mesos. Hauràs d’esperar a la celebració de judici que trigarà més d’un any i que amb tota seguretat donarà la raó a Hisenda. En cas contrari, ella serà la que recorri. El cas es portarà al TSJ de l’autonomia en què estiguis i de la decisió que prengui no cap recurs.
Com veus, és un procés molt llarg, i té uns costos. Realment compensa? En aquests moments cal dir que no, tret que s’aconsegueixi una sentència vinculant en algun moment.