201707.14
0

Requisits per obrir una oficina de farmàcia

A diferència d’altres tipus de negocis, una farmàcia està subjecta a determinades condicions. Això obliga a seguir alguns passos i estudiar molt bé si es compleix amb tot el necessari. En cas contrari, l’objectiu de tenir el nostre negoci es veurà frustrat. Així que en aquest article anem a parlar dels passos i requisits per obrir una farmàcia.

El primer y fundamental: ser farmacéutic

Pot semblar una mica absurd aclarir això, però en molta ocasions la pregunta ¿qui pot comprar una farmàcia? se la fa gent que no té res a veure amb aquest món. Per això, el primer a destacar és que es necessita un farmacèutic que actuï com a titular per obrir una farmàcia.

Concursos autonòmics

Les noves obertures estan subjectes a convocatòria per part de les comunitats autònomes. Són aquestes les que tenen potestat per autoritzar i aplicar les normes que competeixen a això. Cada organisme territorial pot imposar unes condicions addicionals, sempre que no entreni n conflicte amb els mínims que estableix la llei nacional.

El concurs ha de ser públic i obert. Les normes han de publicitar-de tal manera que qualsevol pugui accedir a la informació necessària per sol·licitar la tramitació. Per tant, el primer que cal fer és acudir a la conselleria corresponent i veure si en l’actualitat hi ha una convocatòria o aquesta s’ha programat.

Límit territorial

Segons indica la Llei 16/1997 de Regulació de Serveis de les oficines de farmàcia, hi ha unes condicions relacionades amb la població i el lloc en què es pot obrir una farmàcia nova. Dins d’aquests límits es podrà autoritzar la instal·lació del servei.

Per exemple, no es pot obrir una farmàcia a 250 metres d’una altra. Això és molt important, ja que en cas que es llogui o compri un local que es troba a una distància inferior, caldrà buscar un altre lloc perquè s’obligarà al tancament de la nova oficina.

Per obrir una farmàcia nova el mínim de població a la zona ha de ser de 2.800 habitants per cada una de les que es vulguin instal·lar. En nuclis més petits o amb condicions especials com a zones rurals o llocs turístics, aquesta ràtio pot reduir-se.

Requisits tras la concesió d’una llicència

Després d’obtenir una concessió, el procés de com obrir una farmàcia encara no ha acabat. S’hauran de presentar els documents que acreditin que el titular té totes les llicències i coneixements demostrables com per fer-se càrrec d’aquesta. Com ara títol professional i permís per part de les autoritats sanitàries per vendre medicaments.

També haurà de presentar una escriptura de compra, un contracte de lloguer o el document que demostri que el local en què es vol ubicar l’oficina de farmàcia es troba disponible. Al costat d’aquest es necessita un pla en el qual s’exposi la distribució de cada dependència. Així com la ubicació de la farmàcia.

Per descomptat, el titular haurà d’estar donat d’alta a Hisenda i el règim fiscal corresponent.
Hi ha altres requisits que s’han de complir. L’ideal per poder emprendre el projecte és deixar-se orientar per professionals amb experiència.