201606.18
0

Es crea la Xarxa Temàtica Espanyola de Descobriment de Fàrmacs

La Universitat de Santiago de Compostel·la i Biofarma estan al capdavant de REDEFAR, la Xarxa Temàtica Espanyola de Descobriment de Fàrmacs, iniciativa finançada pel Ministeri d’Economia i formada per un total de 10 equips de R + D centrats en el descobriment de nous fàrmacs.

El propòsit d’aquesta xarxa, coordinada pel grup Biofarma a la figura de la seva directora la doctora Mabel Loza, és el d’organitzar, unificar, reforçar i donar visibilitat a totes les capacitats de diversos grups de treball espanyols de cara a descobrir nous medicaments en què la biomedicina encara no ha aconseguit optimitzar els recursos. Aquests grups de treball tenen encara una coordinació limitada, a més d’escassa connexió amb la indústria, la qual cosa dificulta el desenvolupament d’aquests nous fàrmacs de manera eficaç.

Potenciar els programes conjunts

Per tal d’aconseguir l’objectiu que s’han proposat, tots els grups segueixen una estructura que abasten la selecció in vitro, els mapes informàtics, la química i els models in vivo. Aquesta estructura es veurà enriquida a mesura que els altres grups que treballen en alguna d’aquestes àrees aporti els seus coneixements, ja que es tracta d’una xarxa oberta a nous programes conjunts amb els quals accelerar i optimitzar tots els avenços.

A mesura que el projecte avanci amb la col·laboració i inclusió dels diferents projectes, s’aconseguiran sinergies que donaran encara més valor a cadascuna de les iniciatives espanyoles dins dels àmbits químic, farmacològic i mèdic. S’aconseguirà una coordinació i eficàcia majors en cada un dels passos que es donin en els treballs. A més, es pretén augmentar el grau de participació i visibilitat d’Espanya de cara a noves iniciatives, tant a nivell intern com de cara a l’exterior.

A més del grup Biofarma, coordinador del projecte, intervenen fins al moment la Universitat de Santiago de Compostel·la, representada pel professor Carlos Diéguez, el CI Príncep Felip amb la doctora Maria Jesús Vicent, la Fundació MEDINA en la persona de la doctora Olga Genilloud, la Univesridad Pompeu Fabra representada pel doctor Ferran Sanz, el Parc Científic de Barcelona amb el doctor Jordi Quintana, la UAB que representa el doctor Leonardo Pardo, la Complutense de Madrid que intervé amb la doctora María Luz López, el CSIC a través del seu representant del Centre d’Investigacions Biològiques la doctora Ana Martínez, i l’Institut de Recerca Biomèdica de Màlaga a la figura del doctor Juan Suárez.

Promoció de desenvolupament de fàrmacs

La primera de les reunions que va tenir lloc a REDEFAR ha servit per identificar alguns dels projectes amb major potencial, de manera que els esforços es dirigeixen cap a la recerca de col·laboradors i línies de finançament per tirar-los endavant. També va servir per explorar la millor manera d’estendre la xarxa a nous grups de treball repartits per tot el territori nacional dins d’un context d’innovació oberta. La xarxa confia a donar l’impuls que necessita la investigació espanyola de cara a optimitzar i enfortir totes les vies d’investigació de fàrmacs amb potencial.