201706.14
0

Quant costa realment la meva farmàcia?

Si estàs plantejant-te la possibilitat de vendre la teva farmàcia, una de les coses que més et importaran és per quant ho pots fer. Nosaltres taxem la teva farmàcia de forma gratuïta perquè sàpigues quin és el preu que té i decideixis si t’interessa desprendre’t del negoci. Però hem volgut preparar aquest text perquè puguis fer els càlculs pel teu propi compte si et ve de gust.

Coeficient de venda o factor multiplicador

El primer que hauràs de tenir en compte és el coeficient de venda, també conegut com a factor multiplicador. És bastant simple, ja que l’únic que has de fer és calcular les vendes d’un any aplicant un corrector per ajustar la quantitat. És a dir, que si al llarg d’un any has tingut una facturació de 700 mil €, per exemple, i apliquem un corrector de l’1,40 per la previsió de l’augment de vendes l’any següent, tindrem un preu de venda de 980.000 €. Així que en pensar en quant val una farmàcia d’aquest volum estaríem parlant de poc menys d’un milió.

¿N’hi ha prou amb aquest factor només?

Sobre el paper tot sembla molt fàcil, però cal pensar en que ningú, o gairebé ningú, pot tenir un milió d’euros a la butxaca per comprar una farmàcia. Caldrà sol·licitar un préstec, i els bancs no ho posen precisament fàcil. Cal presentar un informe de viabilitat que doni versemblança als càlculs del coeficient de venda.
A més, tot i que el marge de beneficis d’un farmacèutic està marcat per llei, avui es venen altres productes que no són medicaments. De manera que cal calcular d’una altra manera el preu de la farmàcia.

Condicionants que afecten el preu de venda d’una farmàcia

El primer que has de tenir en compte és la mida i les condicions del local. No és el mateix una farmàcia petita en un local llogat, que una de major grandària en propietat. A més, El lloc en el qual es troba condicionarà també el preu, ja que un barri amb gent gran no té la mateixa rendibilitat que una zona en la que s’acaba de construir una urbanització i que té com a veïns principals parelles amb nens.
Tampoc és el mateix el tipus de vendes que es fan a la farmàcia. Algunes poden rebre comandes de residències de gent gran, que d’un moment a altres poden començar a comprar un altre lloc, mentre que una base de clients habituals que adquireixen els seus productes directament al taulell és més constant en el temps. D’aquí dependrà el nivell d’ingressos que es pugui calcular.
Si hi ha empleats contractats, presta serveis addicionals o la zona té potencial de creixement, també s’ha de posar a sobre de la taula a l’hora de fer el càlcul.

Negociar la venda

Una vegada que saps quin és el preu de venda, arriba el moment de vendre la farmàcia. En aquesta situació és important la transparència i l’honestedat, així com una bona capacitat de negociació. Saber aprofitar l’oportunitat i tancar un bona assenyat per a ambdues parts has de ser sempre l’objectiu.
Vols que t’ajudem a vendre la teva farmàcia?