201509.20
0

Despesa a Catalunya

21 de setembre – El passat 29 de juny, AFINPA va publicar un article titulat “Augmenta la despesa en el consum de fàrmacs”. En ell fèiem referencia a l’augment de compra venta de farmàcies i de farmàcies en venda lligat a aquesta pujada de la despesa fixat en un 1’95% comparant l’any 2013 i el 2014.

Aquesta despesa fa referència a la totalitat d’Espanya, però si ens fixem en Catalunya, aquest percentatge puja al 2,15% si comparem els mateixos anys. Ha pujat també lleument la despesa mitja per recepta la quall se situa en 10,76.

Aquest creixement és dona pràcticament en la totalitat de les CCAA, per la qual cosa podem parlar d’una recuperació del sector.