201507.24
0

Evolució en la compravenda de farmàcies

Tots hem vist alguns article afirmant que la compravenda de farmàcies de Barcelona ha augmentat considerablement aquest any 2015. Si bé és cert, hauríem d’examinar en més detall les dades, no tant com un tot, sinó en el seu patró.

A continuació veurem un quadre resum del número de compravendes de farmàcia realitzades a Barcelona els primers mesos de l’any 2014 i 2015:

Nº compravendes 2014

Nº compravendes 2015

Increments

Gener

6

11

83%

Febrer

4

9

125%

Març

4

8

100%

Abril

5

4

-20%

Maig

3

5

66%


Podeu veure un increment del 71% en aquests primers 5 mesos de 2015 respecte de 2014. Si bé és cert que l’inici de l’any amb un gener i febrer molt fort pel que fa a les transmissions, ha anat perdent força en el pas dels mesos.

Estarem atents a la seva evolució la resta de l’any, ja que la tendència sembla ser una cosa i la realitat és que en valor absolut, s’han tramés en 5 mesos 15 farmàcies més aquest any 2015 que el 2014. (Font COFB)