201506.23
0

Liberalització VS qualitat

Segons experts en inversió en salut de la Comissió Europea, la liberalització del model farmacèutic afavoreix la competència i l’accessibilitat però minva la qualitat.

Suposa un augment de la càrrega de treball i menys formació del personal que es tradueix en un mediocre assessorament i pitjor servei, sense oblidar que no significa una baixada significativa del preu dels medicaments.