201706.21
0

Qui pot comprar una farmàcia?

Hi ha clients que li donen moltes voltes a la idea d’entrar en el negoci de farmàcia i tenir la seva pròpia. Principalment per que consideren que per comprar una farmàcia cal ser un potentat. Però al posar-se a calcular el cost d’adquisició i les possibilitats de finançament, s’adonen que la compra no és tan prohibitiva com semblava en un principi. En aquest article anem a analitzar alguns punts clau per als que tenen en la ment la idea de fer realitat el seu somni de tenir negoci propi, però segueixen sense atrevir-se a donar un primer pas.

Alguns perfils que poden accedir a la compra d’una farmàcia

Si et preguntes com comprar una farmàcia és perquè ets farmacèutic. A partir d’aquí, pots accedir a la compra si tens algú que et doni suport econòmicament, presenti un aval o disposes d’una quantitat de diners amb què cobrir part de la compra, bé com a indemnització per acomiadament, herència o estalvis.

Com finançar l’adquisició

Sigui quin sigui el perfil de comprador que tinguis, un banc sempre et demanarà que aportacions part dels diners pels teus mitjans. Com a norma general un 20% del total de l’operació, incloent les despeses de gestió, compra d’estoc, etc. Per a la resta, caldrà comptar amb la garantia de l’anomenat fons de comerç, compost pels béns que hi ha a la farmàcia, els clients i un informe de la facturació.
A partir del càlcul es constitueix una hipoteca sobre la farmàcia, que és un bé mobiliari. Amb això es pot comprar una llicència de farmàcia. També és possible signar un crèdit a part per a la compra d’un local. Per tot això, l’entitat bancària ens demanarà una sèrie de garanties amb què assegurar el compliment de les obligacions.
Algunes entitats són més afins al sector i donen facilitats per a l’adquisició d’aquest tipus de negocis. Amb certs avals com una propietat aliena a la farmàcia o inversions que generen rendiments estables com els fons, és possible accedir a l’operació aportant un menor percentatge en efectiu.

Quines condicions hi ha avui per comprar una farmàcia?

En aquest precís instant, podem dir que estem en un dels moments més propicis per comprar. En aquests moments, el preu oficial del diner és del 0%, de manera que mai va ser tan fàcil contractar una hipoteca a tipus fix. Pel que fa al tipus variable, Euribor continua sent l’índex de referència en la majoria d’operacions, amb aproximadament un 1,5 per cent addicional. A la pràctica suposa menys d’un 2% d’interès a un any.
A això se li suma que la majoria de bancs no tenen comissions per cancel·lació i tenen un cost d’obertura molt baix. Per tant, si penses que és el moment de deixar de treballar per a un altre, tens una mica de diners, un soci o un avalador, podràs comprar la teva farmàcia i convertir-te en propietari.
Si vols més informació relacionada amb aquest tema, pots mirar aquest altre article: Pot qualsevol persona comprar una farmàcia