201704.25
0

En quin règim de la seguretat social he de donar-me d’alta si tinc una farmàcia?

Quan es constitueix un negoci de farmàcia, algunes vegades es crea una societat limitada, formada normalment per un titular i alguns membres de la família. Aquest tipus de societat requereix la figura de l’administrador, que s’encarregarà de dirigir-la.
El RETA és el règim a què s’han d’incorporar alguns dels implicats en el negoci, mentre que altres passaran a formar part del Règim General, sent en aquest cas empleats de la societat. Finalment, hi ha qui poden estar fora de qualsevol dels sistemes.
El problema és saber en quin dels règims cal donar-se d’alta quan formem part d’una farmàcia. Per aclarir-ho una mica, vegem alguns conceptes.

Règim d’autònoms

S’anomena treballador autònom a tot aquell que dirigeix, administra o presta els seus serveis a una societat de forma regular, directament i personalment, amb la finalitat d’obtenir un benefici econòmic. En aquest cas, haurà de tenir el control de la societat, sigui de manera directa o indirecta.
Com saber si el soci d’una farmàcia ha de cotitzar a la seguretat social com a autònom? Haurà de fer-ho si les seves funcions es remuneren, tenen a veure amb la direcció i controla efectivament la societat.
És a dir, si algú en persona o amb membres de la seva família té almenys la meitat del capital social de la farmàcia i realitza funcions com ara signar contractes, avalar o actuar en representació de la farmàcia, El RETA és el règim a què ha de pertànyer .
seguridad-social-farmacia


Control efectiu de la farmàcia

També hi ha un altre supòsit en què es considera que algú té el control efectiu de l’empresa. Si té una tercera part del capital, o un quart d’aquesta juntament amb capacitat de dirigir i realitzar funcions com a gerent, és el soci que té el control. Per tant també haurà d’estar donat d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.

Treballador en el règim general

Si un soci té un percentatge de la farmàcia, però no el control d’aquesta, hi treballa i cobra un salari per això, només hauria d’estar com a autònom en cas que junt els membres de la família amb els que viu arribés a la meitat o més del total de la societat.
En cas contrari, formaria part del règim general, igual que qualsevol empleat que pogués treballar-hi. Aquesta mesura sol afectar els membres d’una família que no conviuen a la mateixa casa amb els que també tenen participació.

Exclosos del sistema

Si algun dels socis no treballa a la farmàcia, no té el control efectiu d’ella i no realitza funcions de direcció, tot i que percebi una retribució per les funcions que desenvolupi, per exemple com a administrador, no entrarà a formar part de cap dels supòsits . Per tant, està exclòs de la Seguretat Social.
Un cop vistos tots els supòsits, és el moment de determinar qui en cada cas ha d’estar donat d’alta, i en quin règim ha de fer. En cas de seguir amb dubtes, l’ideal és assessorar-se per un expert..